Centralny Katalog Bibliotek „Fides”
Ćwil, Włodzimierz.

Wolność religijna podstawowym prawem człowieka w nauczaniu Jana Pawła II / Włodzimierz Ćwil. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019. — 256 stron ; 25 cm.

Bibliografia na stronach 237-256.

978-83-8061-723-0


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydawnictwo. Wydawca --Wydawca


Jan Paweł I (papież ; 1912-1978)


1901-2000
1945-1989
1989-2000
2001-


Godność ludzka
Katolicka nauka społeczna
Nauczanie papieskie
Prawo międzynarodowe
Wolność wyznania


Monografia


Historia
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Religia i duchowość

Powered by Koha