Centralny Katalog Bibliotek „Fides”
Rubinkiewicz, Ryszard

Królestwo Boże jest wśród nas : wybrane zagadnienia z teologii biblijnej / Ryszard Rubinkiewicz ; red. naukowa Henryk Drawnel ; Krzysztof Mielcarek ; Ewa Zając. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2010. — 198, [1] s. — (Studia Biblica Lublinensia ; VI)


Królestwo Boże
Biblia ST. i NT. --analiza
Apokryfy
Dialog międzyreligijny
Teologia biblijna

Powered by Koha