Centralny Katalog Bibliotek „Fides”
ćwil, Włodzimierz

Wolność religijna : podstawowym prawem człowieka w nauczaniu Jana Pawła II / Włodzimierz ćwil ; oprac. red. Ewa łupina. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019. — 256 s.


Wolność religijna --a prawa człowieka
Dialog międzyreligijny
Jan Paweł II, święty --1920-2005--nauczanie
Godność ludzka
Katolicka nauka społeczna
Prawo międzynarodowe
Wolność wyznania

Powered by Koha