Centralny Katalog Bibliotek „Fides”
Antemurale. T. 22 / Institutum Historicum Polonicum Romae. — Romae : Institutum Historicum Polonicum Romae, 1978. — 286 s. ; 24 cm.

Periodyk wydawany w latach 1954-1985. W czasopiśśmie ukazywały się rozprawy autorów polskich (rzadziej obcych) w języku angielskim, francuskim, włoskim oraz po łacinie. Wydawano też teksty źźródłowe. Tematyka głównie mediewistyczna.

0066-4642


Meysztowicz, Walerian. Red.

Powered by Koha