Centralny Katalog Bibliotek „Fides”
Sibiga, Krzysztof (absolwent WSD Sandomierz).

Życie religijno-moralne mieszkańców parafii Zbydniów w latach 1969-2005 / Krzysztof Sibiga ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. — Lublin, 2007. — 117 kart : ilustracje (w tym kolorowe) ; 30 cm.

Niepublikowana praca magisterska. Promotor: ks.dr Michał Mierzwa. Seminarium naukowe: Teologia moralna.

Praca magisterska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii, 2007.

Bibliografia na kartach 6-15.


Mierzwa, Michał (1955- ). Promotor


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Instytucja nadająca stopień


Teologia moralna

Powered by Koha