Centralny Katalog Bibliotek FIDES
Wykaz Parafii w Polsce według województw : stan na... / Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC. — Warszawa : Pallotinum, 1993-. — 21 cm. — (Statystyka Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Polsce, 0867-2296)

R. 1992 ukazał się jako nr 9 ser. gł.: Statystyka Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce, ISSN 0867-2296. Od 1998 podtyt.: według diecezji. Od 1998 format 24 cm.

Dostępne również w wersji elektronicznej.


Societas Apostolatus Catholici. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego.
Pallottinum Wydawnictwo Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.--Wydawca


Kościół katolicki


1989-2000
2001-
1901-2000


Parafie


Polska


Religia i duchowość

Powered by Koha