Centralny Katalog Bibliotek FIDES
Pallavicini, Opizio (1632-1700).

Opitius Pallavicini : (1680-1688). Vol. 1, (10 VIII 1680 - 29 III 1681) / ed. Maria Domin-Jačov. — a Romae : Institutum Historicum Polonicum Romae, 1995. — a XXXI, 449 s. : il. ; 24 cm. — (Acta Nuntiaturae Polonae ; t. 34/1)

Bibliogr. s. [XXVI]-XXXI. Indeksy s. [395]-449.


Domin-Jačov, Maria. Wyd.


Polski Instytut Historyczny (Rzym).--Wydawca


Pallavicini, Opitius (1632-1700)


Kościół katolicki


1601-1700


Papiestwo --polityka--Polska--17 w.
Legaci i nuncjusze apostolscy --Polska--17 w.


Polska--17 w.
Polska


Korespondencja dyplomatyczna papieska


Religia i duchowość

Powered by Koha