Centralny Katalog Bibliotek „Fides”
Pallavicini, Opizio (1632-1700).

Opitius Pallavicini : (1680-1688). Vol. 1, (10 VIII 1680 - 29 III 1681) / ed. Maria Domin-Jačov. — a Romae : Institutum Historicum Polonicum Romae, 1995. — a XXXI, 449 s. : il. ; 24 cm. — (Acta Nuntiaturae Polonae ; t. 34/1)

Bibliogr. s. [XXVI]-XXXI. Indeksy s. [395]-449.

Dostępne również w formie elektronicznej.


Domin-Jačov, Maria. Wyd.


Polski Instytut Historyczny (Rzym).--Wydawca


Pallavicini, Opitius (1632-1700)


Kościół katolicki


1601-1700


Legaci i nuncjusze apostolscy --Polska--17 w.
Papiestwo
Polityka


Polska


Korespondencja dyplomatyczna papieska


Religia i duchowość
Polityka, politologia, administracja publiczna
Historia

Powered by Koha