Centralny Katalog Bibliotek FIDES
Thesauri Civitatis Jaroslaviensis : Skargowskie i jezuickie dziedzictwo kultury i wiary w Jarosławiu / [red. Stanisław Nabywaniec, Tomasz Bednarz]. — Jarosław ; Rzeszów : "Bonus Liber" Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2013. — 225 s. ; 24 cm.

Streszcz. ang.

978-83-63452-86-5


Nabywaniec, Stanisław (1958- ). Red.
Bednarz, Tomasz (ksiądz). Red.


Bonus Liber, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej.--Wydawca


Skarga, Piotr (1536-1612)


Jezuici


1601-1700
1501-1600


Jarosław (woj. podkarpackie)--historia
Polska


Religia i duchowość

Powered by Koha