Centralny Katalog Bibliotek „Fides”
Historia misji Towarzystwa Jezusowego w Białej / oprac. i wyd. Idzi Panic et Jerzy Polak ; [tł.: Bogusława Banot-Sowa, Idzi Panic] ; Muzeum Okręgowe w Bielsku Białej, Urząd Miejski w Bielsku Białej. — Bielsko-Biała : [Urząd Miejski], 1996. — 218, [2] s. ; 24 cm. — (Biblioteka Bielska Białej, 1231-1650 ; nr 6)

Indeksy.

PB, 14773/96.

Równol. tekst główny łac. i przekł. pol.

83-901390-5-7


Panic, Idzi (1952- ). Oprac.
Polak, Jerzy (1954- ). Oprac.
Banot-Sowa, Bogusława. Tł.


Jezuici


1701-1800


Bielsko-Biała (woj. śląskie)
Polska


Źródła historyczne


Religia i duchowość

Powered by Koha