Centralny Katalog Bibliotek „Fides”
Archivum Romanum Societatis Iesu.

Polonica w Archiwum Rzymskim Towarzystwa Jezusowego. T. 5, Russia / Andrzej Paweł Bieś [et al.]. — Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2008. — 345 s. ; 24 cm. — (Źródła do Dziejów Kultury. Inwentarze i Katalogi ; nr 5)

Bibliogr. s. 323-324. Indeksy.

Tekst pol. i łac., wprow. także ang.

978-83-89631-96-1 978-83-7505-179-7


Bieś, Andrzej Paweł (1968- ).


Wydawnictwo WAM (Kraków).--Wydawca


Jezuici
Archiwum Rzymskie Towarzystwa Jezusowego


1701-1800
1801-1900
1901-2000


Zbiory archiwalne
Albaruthenica --18-19 w.
Albaruthenica --zbiory--Włochy
Polonica --18-20 w.
Polonica --zbiory--Włochy
Rossica --19-20 w.
Rossica --zbiory--Włochy


Rosja
Białoruś
Rzym (Włochy)
Włochy


Katalog zbiorów


Religia i duchowość
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo

Powered by Koha