Centralny Katalog Bibliotek „Fides”
Folkierski, Władysław (1890-1961).

Un poète visionnaire : Sigismond Krasiński (1812-1859) et son anticipation d'une Europe communiste / Ladislas Folkierski. — Romae : Institutum Historicum Polonicum Romae, 1959. — S. 89-107 ; 25 cm.

Ex Antemurale V.


Krasiński, Zygmunt (1812-1859) --a komunizm


1901-2000
1801-1900


Polacy za granicą
Nauka
Tematy i motywy
Poezja
Literatura polska
Komunizm --zwalczanie--Polska


Nauka i badania
Literaturoznawstwo

Powered by Koha