Centralny Katalog Bibliotek „Fides”
Warszawski, Józef (1903-1997).

Polonica z rzymskiego Kodeksu Nowicjuszy Towarzystwa Jezusowego (1565-1586) / J. Warszawski. — Rzym : [s.n.], 1955 (Romae : Typis Pontificiale Universitatis Gregorianae). — 205, [2] s., 16 s. tabl. : faks., err. ; 25 cm.

Bibliogr. s. 35-40. Indeksy.

Teksty dokumentów po łac.


Jezuici


1501-1600


Włochy
Polska


Źródła historyczne


Religia i duchowość

Powered by Koha