Centralny Katalog Bibliotek „Fides”
Obecność krzyża w przestrzeni publicznej : doświadczenia niektórych państw europejskich / redakcja Piotr Stanisz, Michał Zawiślak, Marta Ordon ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Katedra Prawa Wyznaniowego. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016. — 254 s. : il. kolor. ; 24 cm.

Publikacja stanowi polską wersję pracy pt. "Presence of cross in public space : experience of selected European countries".

978-83-8061-344-7


Stanisz, Piotr (1966- ). Red.
Zawiślak, Michał (1982- ). Red.
Ordon, Marta (1972- ). Red.


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Prawa Wyznaniowego.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydawnictwo. --Wydawca


Unia Europejska (UE)


1901-2000
1945-1989
1989-2000
2001-


Prawo wspólnotowe europejskie
Przestrzeń publiczna (urbanistyka)
Symbolika chrześcijańska
Wolność wyznania


Materiały konferencyjne
Praca zbiorowa


Polityka, politologia, administracja publiczna
Prawo i wymiar sprawiedliwości

Powered by Koha