Centralny Katalog Bibliotek FIDES
Chotkowski, Władysław (1843-1926).

Przyczyny i początki Reformacyi w Polsce : z powodu "Dziejów Reformacyi" ks. dr. Bukowskiego / napisał Wł. Chotkowski. — Poznań : nakł. Kuryera Poznańskiego, 1883. — 63 s. ; 20 cm.


Bukowski, Julian (1837-1904). Dzieje reformacji w Polsce


Reformacja


Polska


Religia i duchowość

Powered by Koha