Centralny Katalog Bibliotek „Fides”
Studja społeczne i gospodarcze : księga jubileuszowa dla uczczenia 40-letniej pracy naukowej Ludwika Krzywickiego / wyd. staraniem Komitetu Jubileuszowego. — Warszawa : nakł. Księgarni F. Hoesicka, 1925. — [6], 342 s., [1] k. tabl. ; 24 cm.

Dostępne również w formie elektronicznej.


F. Hoesick (Warszawa).--Wydawca


Krzywicki, Ludwik (1859-1941)


Nauki społeczne --Polska


Księga pamiątkowa

Powered by Koha