Centralny Katalog Bibliotek „Fides”
Kłączyńska, Natalia.

Dyskryminacja religijna a prawnokarna ochrona wolności sumienia i wyznania / Natalia Kłączyńska. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005. — 256 s. ; 24 cm. — (Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 2723)

Stanowi zmodyfikowaną wersję rozprawy doktorskiej (Uniw. Wrocławski, Wrocław, 2003 r.).

Bibliogr. s. 242-253.

83-229-2596-4


Uniwersytet Wrocławski. Wydawnictwo. --Wydawca


Prawo karne --Polska
Prawo karne międzynarodowe
Wolność sumienia --prawo--Polska
Wolność wyznania --prawo--Polska
Prawo międzynarodowe
Wolność sumienia
Wolność wyznania


Prawo i wymiar sprawiedliwości

343:342.72/.73](438):341.4

Powered by Koha