Centralny Katalog Bibliotek „Fides”
Zjazd Historyków Państwa i Prawa (2006 ; Lublin).

Cuius regio, eius religio? : publikacja po Zjeździe Historyków Państwa i Prawa, Lublin, wrzesień 2006 r. 2 / red. Grzegorz Górski, Leszek Ćwikła, Marzena Lipska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Katedra Historii Państwa i Prawa. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008. — 530 s. ; 24 cm.

Dostępne również w formie elektronicznej.

978-83-7363-656-9 83-7363-656-0


Górski, Grzegorz (1961- ). Red.
Ćwikła, Leszek (1971- ). Red.
Lipska-Toumi, Marzena (1969- ). Red.


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydawnictwo. --Wydawca


Kościół a państwo
Polityka wyznaniowa
Prawo wyznaniowe
Wolność wyznania


Materiały konferencyjne


Historia
Prawo i wymiar sprawiedliwości

Powered by Koha