Centralny Katalog Bibliotek „Fides”
Szewczyk, Roman (prawo kanoniczne).

Podstawy stosunków prawnych między państwem a Kościołem / Roman Szewczyk. — Olsztyn : Studio Poligrafii Komputerowej "SQL", 2010. — 107, [1] s. ; 20 cm. — (Biblioteka Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ; nr 59)

Bibliogr. s. 97-101.

978-83-88125-92-8


Kościół katolicki


1989-2000
1945-1989
2001-
1901-2000


Kościół a państwo
Wolność wyznania
Prawo międzynarodowe
Konkordat z Polską (1993)


Polska


Religia i duchowość
Polityka, politologia, administracja publiczna
Prawo i wymiar sprawiedliwości

Powered by Koha