Centralny Katalog Bibliotek „Fides”
Kościół Katolicki na pograniczu małopolsko-mazowieckim w epoce przedrozbiorowej / pod red. Sebastiana Piątkowskiego i Zdzisława Pietrzyka ; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydział Teologiczny w Radomiu ; Radomskie Towarzystwo Naukowe. — Radom : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydział Teologiczny : Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2002. — 149 s. ; 23 cm.

83-88100-03-3


Piątkowski, Sebastian (1970- ). Red.
Pietrzyk, Zdzisław (1957- ). Red.


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa). Wydział Teologiczny (Radom). --Wydawca
Radomskie Towarzystwo Naukowe.--Wydawca


Kościół katolicki


1401-1500
1501-1600
1601-1700
1701-1800


Sandomierz (woj. świętokrzyskie ; okolice)
Radom (woj. mazowieckie ; okolice)
Polska


Religia i duchowość

Powered by Koha