Centralny Katalog Bibliotek FIDES
"Examina novitiorum" (Egzaminy nowicjuszów) jezuitów z Braniewa z lat 1569-1574 / wstęp i oprac. Justyna Łukaszewska-Haberkowa. — Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2012. — 236 s. ; 23 cm. — (Studia i Materiały do Dziejów Jezuitów Polskich ; t. 21)

Bibliogr. s. 25-28. Indeksy.

Tekst częśc. łac. Streszcz. ang.

978-83-7614-067-4 978-83-7767-050-7


Łukaszewska-Haberkowa, Justyna. Oprac.


Akademia "Ignatianum".--Wydawca
Wydawnictwo WAM (Kraków).--Wydawca


Jezuici


1501-1600


Braniewo (woj. warmińsko-mazurskie)
Polska


Biografia


Religia i duchowość
Historia

Powered by Koha