Centralny Katalog Bibliotek „Fides”
Knapiński, Władysław (1838-1910).

Notaty archiwalne : wypisy z akt Konsystorza Warszawskiego, odnoszące się do parafii dawnego Archidiakonatu Warszawskiego / [T]. 4. Pęcice - Sochaczew. ks. Wł. Knapiński ; notaty przepisane przez p. Tadeusza Godlewskiego. — [Warszawa] : Witold Malej, 1958. — s. 484-642 ; 30 cm.

Maszynopis przebitka.

Powered by Koha