Centralny Katalog Bibliotek „Fides”
Antemurale / Walerian Meysztowicz. — Romae : Institutum Historicum Polonicum, 1959. — 129 s. ; 25 cm. — (Antemurale ; t. 5.)


Meysztowicz, Walerian. Red.
Warszawski, Józef (1903-1997).

Powered by Koha