Centralny Katalog Bibliotek „Fides”

Authority search results

Showing 14 of about 14 results

Authorized headings Type of heading Biblio records
Nazwa gatunku/formy:
Artykuły
see also:
Artykuł fachowy (Narrower heading)
Artykuł monograficzny (Narrower heading)
Artykuł naukowy (Narrower heading)
Artykuł problemowy (Narrower heading)
Artykuł przeglądowy (Narrower heading)
Artykuł publicystyczny (Narrower heading)
Artykuł sponsorowany (Narrower heading)
Artykuł wstępny (Narrower heading)
Artykuł z biuletynu (Narrower heading)
Artykuł z czasopisma fachowego (Narrower heading)
Artykuł z czasopisma filmowego (Narrower heading)
Artykuł z czasopisma ludowego (Narrower heading)
Artykuł z czasopisma misyjnego (Narrower heading)
Artykuł z czasopisma naukowego (Narrower heading)
Artykuł z czasopisma o modzie (Narrower heading)
Artykuł z czasopisma o sztuce (Narrower heading)
Artykuł z czasopisma szkolnego (Narrower heading)
Artykuł z gazety (Narrower heading)
Artykuł z gazety frontowej (Narrower heading)
Artykuł z pracy zbiorowej (Narrower heading)
Artykuł z tabloidu (Narrower heading)
Artykuł z tygodnika opinii (Narrower heading)
Biogram (Narrower heading)
Case study (studium przypadku) (Narrower heading)
Glosa (prawo) (Narrower heading)
Komentarz (Narrower heading)
Komunikat (Narrower heading)
List do redakcji (Narrower heading)
Polemika (Narrower heading)
Przegląd prasy (Narrower heading)
Przyczynek (Narrower heading)
Raport (Narrower heading)
Sprawozdanie (Narrower heading)
Sprostowanie (Narrower heading)
Stan badań (Narrower heading)
Wspomnienie pośmiertne (Narrower heading)
Zapowiedź (Narrower heading)
Details Nazwa gatunku/formy 8071 biblios
Nazwa pospolita:
Artykuły
see also:
Artykuł fachowy (Narrower heading)
Artykuł monograficzny (Narrower heading)
Artykuł naukowy (Narrower heading)
Artykuł problemowy (Narrower heading)
Artykuł przeglądowy (Narrower heading)
Artykuł publicystyczny (Narrower heading)
Artykuł sponsorowany (Narrower heading)
Artykuł wstępny (Narrower heading)
Artykuł z biuletynu (Narrower heading)
Artykuł z czasopisma fachowego (Narrower heading)
Artykuł z czasopisma filmowego (Narrower heading)
Artykuł z czasopisma ludowego (Narrower heading)
Artykuł z czasopisma misyjnego (Narrower heading)
Artykuł z czasopisma naukowego (Narrower heading)
Artykuł z czasopisma o modzie (Narrower heading)
Artykuł z czasopisma o sztuce (Narrower heading)
Artykuł z czasopisma szkolnego (Narrower heading)
Artykuł z gazety (Narrower heading)
Artykuł z gazety frontowej (Narrower heading)
Artykuł z pracy zbiorowej (Narrower heading)
Artykuł z tabloidu (Narrower heading)
Artykuł z tygodnika opinii (Narrower heading)
Biogram (Narrower heading)
Case study (studium przypadku) (Narrower heading)
Glosa (prawo) (Narrower heading)
Komentarz (Narrower heading)
Komunikat (Narrower heading)
List do redakcji (Narrower heading)
Polemika (Narrower heading)
Przegląd prasy (Narrower heading)
Przyczynek (Narrower heading)
Raport (Narrower heading)
Sprawozdanie (Narrower heading)
Sprostowanie (Narrower heading)
Stan badań (Narrower heading)
Wspomnienie pośmiertne (Narrower heading)
Zapowiedź (Narrower heading)
Details Nazwa pospolita 1 biblios
Nazwa pospolita:
Artykuły konsumpcyjne
see also:
Towary (Broader heading)
Przedmioty użytku codziennego (Narrower heading)
Details Nazwa pospolita 2 biblios
Nazwa pospolita:
Artykuły konsumpcyjne handel prawo Polska
Details Nazwa pospolita 0 biblios
Nazwa osobowa:
Brzozowski, Stanisław (1878-1911). Artykuły literackie (pol.)
Details Nazwa osobowa 2 biblios
HP - nazwa osobowa:
Groicki, Bartłomiej (ca 1534-1605). Artykuły prawa magdeburskiego, które zowią Speculum Saxonum
Details HP - nazwa osobowa 1 biblios
Nazwa osobowa:
Groicki, Bartłomiej (około 1534-1605). Artykuły prawa magdeburskiego, które zowią Speculum Saxonum (pol.)
used for/see from:
Groicki, Bartłomiej (około 1534-1605). Artykuły prawa majdeburskiego
Details Nazwa osobowa 1 biblios
Nazwa osobowa:
Korczak, Janusz (1878?-1942). Artykuły pedagogiczne i medyczne (1900-1912)
Details Nazwa osobowa 1 biblios
Nazwa osobowa:
Lelewel, Joachim (1786-1861). Artykuły, otwarcia kursów, rozbiory
Details Nazwa osobowa 1 biblios
Nazwa osobowa:
Mickiewicz, Adam (1798-1855). Artykuły literackie
Details Nazwa osobowa 10 biblios
Nazwa osobowa:
Mickiewicz, Adam (1798-1855). Artykuły polityczne
Details Nazwa osobowa 7 biblios
Nazwa osobowa:
Mickiewicz, Adam (1798-1855). Artykuły z dziennika Pielgrzym Polski
used for/see from:
Mickiewicz, Adam (1798-1855). Artykuły z Pielgrzyma Polskiego
Mickiewicz, Adam (1798-1855). Artykuły Pielgrzyma Polskiego
Details Nazwa osobowa 1 biblios
Tytuł ujednolicony:
Rozprawy i Artykuły Wydziału Teologii UJ
Details Tytuł ujednolicony 1 biblios
Nazwa osobowa:
Słowacki, Juliusz (1809-1849). Artykuły krytyczne i polemiczne
Details Nazwa osobowa 4 biblios

Powered by Koha