Centralny Katalog Bibliotek „Fides”

Authority search results

 <<  <  1  2  3  4    >>

Showing 20 of about 75 results

Authorized headings Type of heading Biblio records
Proweniencja - nazwa ciała zbiorowego:
Biblioteka Kamery Biskupiej (Ratyzbona).
used for/see from:
Ex Bibliotheca Camerae Episcopalis Ratisbonensis.
Ratyzbona - Biblioteka Kamery Biskupiej.
Regensburg - Bischöfliche Kammer
Details Proweniencja - nazwa ciała zbiorowego 2 biblios
Nazwa geograficzna:
Bieniszew (woj. wielkopolskie, pow. koniński, gm. Kazimierz Biskupi)
Details Nazwa geograficzna 1 biblios
Nazwa pospolita:
Biskupi
used for/see from:
Biskupi pomocniczy
Episkopat
see also:
Duchowieństwo (Broader heading)
Biskupi seniorzy (Narrower heading)
Prymasi (Narrower heading)
Spowiednicy (Narrower heading)
Details Nazwa pospolita 596 biblios
Nazwa pospolita:
Biskupi katolicyzm 21 w.
Details Nazwa pospolita 2 biblios
Nazwa pospolita:
Biskupi katolicyzm Austria 20 w.
Details Nazwa pospolita 1 biblios
Nazwa pospolita:
Biskupi katolicyzm Chorwacja od 1991 r.
Details Nazwa pospolita 1 biblios
Nazwa pospolita:
Biskupi katolicyzm Czechy 19-20 w.
Details Nazwa pospolita 1 biblios
Nazwa pospolita:
Biskupi katolicyzm Francja 15-16 w.
Details Nazwa pospolita 1 biblios
Nazwa pospolita:
Biskupi katolicyzm Francja 20 w.
Details Nazwa pospolita 1 biblios
Nazwa pospolita:
Biskupi katolicyzm Meksyk 16-20 w.
Details Nazwa pospolita 1 biblios
Nazwa pospolita:
Biskupi katolicyzm Meksyk 19-20 w.
Details Nazwa pospolita 1 biblios
Nazwa pospolita:
Biskupi katolicyzm Niemcy 16-18 w.
Details Nazwa pospolita 1 biblios
Nazwa pospolita:
Biskupi katolicyzm Niemcy 1918-1939 r.
Details Nazwa pospolita 1 biblios
Nazwa pospolita:
Biskupi katolicyzm Prusy 19 w.
Details Nazwa pospolita 1 biblios
Nazwa pospolita:
Biskupi katolicyzm Śląsk 13-15 w.
Details Nazwa pospolita 2 biblios
Nazwa pospolita:
Biskupi katolicyzm Stany Zjednoczone 19-20 w.
Details Nazwa pospolita 1 biblios
Nazwa pospolita:
Biskupi katolicyzm Stany Zjednoczone 19 w.
Details Nazwa pospolita 1 biblios
Nazwa pospolita:
Biskupi katolicyzm Szwajcaria 19 w.
Details Nazwa pospolita 3 biblios
Nazwa pospolita:
Biskupi katolicyzm Wielka Brytania 12-13 w.
Details Nazwa pospolita 1 biblios
Nazwa pospolita:
Biskupi Niemcy 11 w.
Details Nazwa pospolita 1 biblios
 <<  <  1  2  3  4    >>

Powered by Koha