Centralny Katalog Bibliotek „Fides”

Authority search results

 <<  <  1  2  3  ...  8    >>

Showing 20 of about 150 results

Authorized headings Type of heading Biblio records
Tytuł ujednolicony:
Biblioteca di Filologia Classica. Sezione B
Details Tytuł ujednolicony 1 biblios
Nazwa osobowa:
Borowska, Małgorzata (filologia klasyczna).
used for/see from:
Borowska, Margarita.
Details Nazwa osobowa 24 biblios
Nazwa osobowa:
Braun, Martin (filologia klasyczna).
Details Nazwa osobowa 1 biblios
Nazwa osobowa:
Broniszewski, Dariusz (filologia angielska).
Details Nazwa osobowa 1 biblios
Nazwa osobowa:
Czajka, Anna (filologia polska).
Details Nazwa osobowa 0 biblios
Nazwa osobowa:
Dawidowicz, Grażyna (filologia polska).
used for/see from:
Dawidowicz, Grażyna Wiesława.
Details Nazwa osobowa 2 biblios
Nazwa osobowa:
Dziedzic, Joanna (filologia).
Details Nazwa osobowa 2 biblios
Tytuł ujednolicony:
Edizioni e Saggi Universitari di Filologia Classica
Details Tytuł ujednolicony 1 biblios
Nazwa pospolita:
Filologia
used for/see from:
Philology
see also:
Nauki humanistyczne (Broader heading)
Bałtystyka (Narrower heading)
Filologia albańska (Narrower heading)
Filologia angielska (Narrower heading)
Filologia amerykańska (Narrower heading)
Filologia arabska (Narrower heading)
Filologia baszkirska (Narrower heading)
Filologia chińska (Narrower heading)
Filologia estońska (Narrower heading)
Filologia etiopska (Narrower heading)
Filologia indyjska (Narrower heading)
Filologia irańska (Narrower heading)
Filologia japońska (Narrower heading)
Filologia klasyczna (Narrower heading)
Filologia koreańska (Narrower heading)
Filologia mongolska (Narrower heading)
Filologia nowogrecka (Narrower heading)
Filologia romańska (Narrower heading)
Filologia turecka (Narrower heading)
Filologia ugrofińska (Narrower heading)
Filologia węgierska (Narrower heading)
Językoznawstwo (Narrower heading)
Literaturoznawstwo (Narrower heading)
Slawistyka (Narrower heading)
Tekstologia (Narrower heading)
Details Nazwa pospolita 42 biblios
Nazwa pospolita:
Filologia angielska
used for/see from:
Anglistyka
see also:
Filologia (Broader heading)
Details Nazwa pospolita 0 biblios
Nazwa pospolita:
Filologia angielska historia Polska
Details Nazwa pospolita 1 biblios
Nazwa pospolita:
Filologia angielska historia Polska 20 w.
Details Nazwa pospolita 1 biblios
Nazwa pospolita:
Filologia angielska Polska od 1945 r.
Details Nazwa pospolita 1 biblios
Tytuł ujednolicony:
Filologia Angielska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
used for/see from:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Filologia Angielska
Seria Filologia Angielska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Filologia Angielska [a]
Seria Filologia Angielska [a]
Seria Filologia Angielska - Adam Mickiewicz University in Poznań
English Philology Series
English Philology [a]
see also:
Details Tytuł ujednolicony 3 biblios
Nazwa pospolita:
Filologia arabska
used for/see from:
Arabistyka
Arabic philology
see also:
Filologia (Broader heading)
Orientalistyka (Broader heading)
Details Nazwa pospolita 1 biblios
Nazwa pospolita:
Filologia arabska historia ZSRR
Details Nazwa pospolita 1 biblios
Tytuł ujednolicony:
Filologia Bałtycka - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
used for/see from:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Filologia Bałtycka.
Filologia Bałtycka [a]
Seria Filologia Bałtycka - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Details Tytuł ujednolicony 3 biblios
Nazwa pospolita:
Filologia białoruska
used for/see from:
Białorutenistyka
see also:
Slawistyka (Broader heading)
Details Nazwa pospolita 1 biblios
Tytuł ujednolicony:
Filologia e Critica
used for/see from:
Università di Urbino. Filologia e Critica.
Centro Internazionale di Studi sulla Cultura Greca Antica. Filologia e Critica.
Details Tytuł ujednolicony 1 biblios
Nazwa pospolita:
Filologia francuska historia Niemcy 1918-1939 r.
Details Nazwa pospolita 0 biblios
 <<  <  1  2  3  ...  8    >>

Powered by Koha