Centralny Katalog Bibliotek „Fides”

Authority search results

 <<  <  1  2  3  ...  5    >>

Showing 20 of about 84 results

Authorized headings Type of heading Biblio records
Nazwa pospolita:
Archaizmy (językoznawstwo)
used for/see from:
Wyrazy przestarzałe
see also:
Słownictwo (Broader heading)
Details Nazwa pospolita 2 biblios
Tytuł ujednolicony:
Biblioteka Filologii Polskiej. Seria A, Językoznawstwo
used for/see from:
Językoznawstwo [a]
BFP [a]
Details Tytuł ujednolicony 5 biblios
Nazwa osobowa:
Cisło, Anna (językoznawstwo).
Details Nazwa osobowa 1 biblios
Nazwa pospolita:
Dyskurs (językoznawstwo)
see also:
Dyskurs dziecięcy (Narrower heading)
Dyskurs podręcznikowy (Narrower heading)
Details Nazwa pospolita 2 biblios
Nazwa pospolita:
Empiryzm a językoznawstwo
Details Nazwa pospolita 1 biblios
Nazwa osobowa:
Gansiniec, Ryszard (1888-1958). Językoznawstwo w Polsce
Details Nazwa osobowa 1 biblios
Nazwa osobowa:
Górska, Halina (językoznawstwo).
Details Nazwa osobowa 4 biblios
Nazwa pospolita:
Internacjonalizm (językoznawstwo)
used for/see from:
Internationalism (linguistics)
see also:
Zapożyczenia językowe (Broader heading)
Details Nazwa pospolita 1 biblios
Nazwa osobowa:
Jasińska, Małgorzata (językoznawstwo).
Details Nazwa osobowa 1 biblios
Nazwa pospolita:
Językoznawstwo
used for/see from:
Lingwistyka
see also:
Filologia (Broader heading)
Aksjologia lingwistyczna (Narrower heading)
Analiza dyskursu (Narrower heading)
Dialektologia (Narrower heading)
Etnolingwistyka (Narrower heading)
Etymologia (Narrower heading)
Eurolingwistyka (Narrower heading)
Fonetyka (Narrower heading)
Fonologia (Narrower heading)
Geografia językowa (Narrower heading)
Grafemika (Narrower heading)
Gramatyka (Narrower heading)
Gramatykalizacja (Narrower heading)
Językowy obraz świata (Narrower heading)
Językoznawstwo funkcjonalne (Narrower heading)
Językoznawstwo diachroniczne (Narrower heading)
Językoznawstwo kognitywne (Narrower heading)
Językoznawstwo matematyczne (Narrower heading)
Językoznawstwo normatywne (Narrower heading)
Językoznawstwo porównawcze (Narrower heading)
Leksykologia (Narrower heading)
Lingwistyka komputerowa (Narrower heading)
Lingwistyka tekstu (Narrower heading)
Mediolingwistyka (Narrower heading)
Metalingwistyka (Narrower heading)
Neurolingwistyka (Narrower heading)
Panchronia (Narrower heading)
Pragmatyka lingwistyczna (Narrower heading)
Psycholingwistyka (Narrower heading)
Semantyka lingwistyczna (Narrower heading)
Socjolingwistyka (Narrower heading)
Stylistyka (Narrower heading)
Typologia języków (Narrower heading)
Details Nazwa pospolita 993 biblios
Nazwa pospolita:
Językoznawstwo 18-19 w.
Details Nazwa pospolita 1 biblios
Nazwa pospolita:
Językoznawstwo 20 w.
Details Nazwa pospolita 2 biblios
Nazwa pospolita:
Językoznawstwo a filozofia
Details Nazwa pospolita 2 biblios
Nazwa pospolita:
Językoznawstwo diachroniczne
used for/see from:
Językoznawstwo historyczne
Lingwistyka diachroniczna
Lingwistyka historyczna
Gramatyka historyczna
Diachronic linguistics
Historical linguistics
Historische Linguistik
see also:
Językoznawstwo (Broader heading)
Historyczna jednostka języka (Narrower heading)
Details Nazwa pospolita 1 biblios
Nazwa pospolita:
Językoznawstwo filozofia
Details Nazwa pospolita 1 biblios
Nazwa pospolita:
Językoznawstwo funkcjonalne
used for/see from:
Lingwistyka funkcjonalna
see also:
Językoznawstwo (Broader heading)
Details Nazwa pospolita 1 biblios
Nazwa pospolita:
Językoznawstwo historia
Details Nazwa pospolita 6 biblios
Nazwa pospolita:
Językoznawstwo historia 15-16 w.
Details Nazwa pospolita 1 biblios
Nazwa pospolita:
Językoznawstwo historia 19-20 w.
Details Nazwa pospolita 2 biblios
Nazwa pospolita:
Językoznawstwo historia 20 w.
Details Nazwa pospolita 1 biblios
 <<  <  1  2  3  ...  5    >>

Powered by Koha