Centralny Katalog Bibliotek „Fides”

Authority search results

Showing 20 of about 81 results
Authorized headings Type of heading Biblio records Full heading
Nazwa pospolita:
Archaizmy (językoznawstwo)
used for/see from:
Wyrazy przestarzałe
see also:
Słownictwo (Broader heading)
Nazwa pospolita 1 biblios View full heading
Tytuł ujednolicony:
Biblioteka Filologii Polskiej. Seria A, Językoznawstwo
used for/see from:
Językoznawstwo [a]
BFP [a]
Tytuł ujednolicony 5 biblios View full heading
Nazwa osobowa:
Cisło, Anna (językoznawstwo).
Nazwa osobowa 1 biblios View full heading
Nazwa pospolita:
Dyskurs (językoznawstwo)
see also:
Dyskurs dziecięcy (Narrower heading)
Dyskurs podręcznikowy (Narrower heading)
Nazwa pospolita 2 biblios View full heading
Nazwa pospolita:
Empiryzm a językoznawstwo
Nazwa pospolita 1 biblios View full heading
Nazwa osobowa:
Gansiniec, Ryszard (1888-1958). Językoznawstwo w Polsce
Nazwa osobowa 1 biblios View full heading
Nazwa osobowa:
Górska, Halina (językoznawstwo).
Nazwa osobowa 4 biblios View full heading
Nazwa pospolita:
Internacjonalizm (językoznawstwo)
used for/see from:
Internationalism (linguistics)
see also:
Zapożyczenia językowe (Broader heading)
Nazwa pospolita 1 biblios View full heading
Nazwa osobowa:
Jasińska, Małgorzata (językoznawstwo).
Nazwa osobowa 1 biblios View full heading
Nazwa pospolita:
Językoznawstwo
used for/see from:
Lingwistyka
see also:
Filologia (Broader heading)
Aksjologia lingwistyczna (Narrower heading)
Analiza dyskursu (Narrower heading)
Dialektologia (Narrower heading)
Etnolingwistyka (Narrower heading)
Etymologia (Narrower heading)
Eurolingwistyka (Narrower heading)
Fonetyka (Narrower heading)
Fonologia (Narrower heading)
Geografia językowa (Narrower heading)
Grafemika (Narrower heading)
Gramatyka (Narrower heading)
Gramatykalizacja (Narrower heading)
Językowy obraz świata (Narrower heading)
Językoznawstwo funkcjonalne (Narrower heading)
Językoznawstwo diachroniczne (Narrower heading)
Językoznawstwo kognitywne (Narrower heading)
Językoznawstwo matematyczne (Narrower heading)
Językoznawstwo normatywne (Narrower heading)
Językoznawstwo porównawcze (Narrower heading)
Leksykologia (Narrower heading)
Lingwistyka komputerowa (Narrower heading)
Lingwistyka tekstu (Narrower heading)
Mediolingwistyka (Narrower heading)
Metalingwistyka (Narrower heading)
Neurolingwistyka (Narrower heading)
Panchronia (Narrower heading)
Pragmatyka lingwistyczna (Narrower heading)
Psycholingwistyka (Narrower heading)
Semantyka lingwistyczna (Narrower heading)
Socjolingwistyka (Narrower heading)
Stylistyka (Narrower heading)
Typologia języków (Narrower heading)
Nazwa pospolita 906 biblios View full heading
Nazwa pospolita:
Językoznawstwo 18-19 w.
Nazwa pospolita 1 biblios View full heading
Nazwa pospolita:
Językoznawstwo 20 w.
Nazwa pospolita 2 biblios View full heading
Nazwa pospolita:
Językoznawstwo a filozofia
Nazwa pospolita 2 biblios View full heading
Nazwa pospolita:
Językoznawstwo diachroniczne
used for/see from:
Językoznawstwo historyczne
Lingwistyka diachroniczna
Lingwistyka historyczna
Gramatyka historyczna
Diachronic linguistics
Historical linguistics
Historische Linguistik
see also:
Językoznawstwo (Broader heading)
Historyczna jednostka języka (Narrower heading)
Nazwa pospolita 1 biblios View full heading
Nazwa pospolita:
Językoznawstwo filozofia
Nazwa pospolita 1 biblios View full heading
Nazwa pospolita:
Językoznawstwo funkcjonalne
used for/see from:
Lingwistyka funkcjonalna
see also:
Językoznawstwo (Broader heading)
Nazwa pospolita 1 biblios View full heading
Nazwa pospolita:
Językoznawstwo historia
Nazwa pospolita 6 biblios View full heading
Nazwa pospolita:
Językoznawstwo historia 15-16 w.
Nazwa pospolita 1 biblios View full heading
Nazwa pospolita:
Językoznawstwo historia 19-20 w.
Nazwa pospolita 2 biblios View full heading
Nazwa pospolita:
Językoznawstwo historia 20 w.
Nazwa pospolita 1 biblios View full heading

Powered by Koha