Centralny Katalog Bibliotek „Fides”

Authority search results

 <<  <  1  2  3  4    >>

Showing 20 of about 63 results

Authorized headings Type of heading Biblio records
Nazwa ciała zbiorowego:
Arcybractwo Najświętszego Oblicza Pana Naszego Jezusa Chrystusa.
used for/see from:
Bractwo Najświętszego Oblicza Pana Naszego Jezusa Chrystusa.
Arcybractwo Najśw. Oblicza Pana Naszego Jezusa Chrystusa.
Stowarzyszenie Przenajświętszego Oblicza.
Arcybractwo Przenajświętszego Oblicza.
Details Nazwa ciała zbiorowego 2 biblios
HP - nazwa ciała zbiorowego:
Arcybractwo Najświętszego Oblicza Pana Naszego Jezusa Chrystusa
used for/see from:
Bractwo Najświętszego Oblicza Pana Naszego Jezusa Chrystusa.
Arcybractwo Najśw. Oblicza Pana Naszego Jezusa Chrystusa.
Stowarzyszenie Przenajświętszego Oblicza.
Arcybractwo Przenajświętszego Oblicza.
Details HP - nazwa ciała zbiorowego 3 biblios
Tytuł ujednolicony:
Biblia. NT. Apokryfy. Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa w Galilei (fr.)
used for/see from:
Testamentum Domini
Testamentum Domini Nostri Jesu Christi in Galilea
Testament de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ
Testament de notre Seigneur
see also:
Details Tytuł ujednolicony 1 biblios
HP - nazwa ciała zbiorowego:
Bractwo Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa
Details HP - nazwa ciała zbiorowego 1 biblios
Nazwa osobowa:
Dobraczyński, Jan (1910-1994). Jezus Chrystus i jego Apostołowie (pol.)
Details Nazwa osobowa 1 biblios
Nazwa ciała zbiorowego:
Ecclesia Catholica. Diecezja Bielsko-Żywiecka. Duszpasterstwo Wspólnot Intronizacyjnych Jezusa Chrystusa Króla.
used for/see from:
Kościół Katolicki. Diecezja Bielsko-Żywiecka. Duszpasterstwo Wspólnot Intronizacyjnych Jezusa Chrystusa Króla.
Duszpasterstwo Wspólnot Intronizacyjnych Jezusa Chrystusa Króla Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
Details Nazwa ciała zbiorowego 1 biblios
Tytuł ujednolicony:
Ewangelia Jezusa Chrystusa według św. Marka (pol.)
see also:
Details Tytuł ujednolicony 5 biblios
Tytuł ujednolicony:
Ewangelia Jezusa Chrystusa według św. Marka (ros.)
see also:
Details Tytuł ujednolicony 2 biblios
Nazwa pospolita:
Grób Jezusa Chrystusa (Jerozolima)
used for/see from:
Grób Chrystusa
Grób Pański
Boży Grób
Grób Święty
see also:
Details Nazwa pospolita 1 biblios
Nazwa osobowa:
Hińcza, Marcin (1592-1668). Król bolesny Jezus Chrystus (pol.)
used for/see from:
Hińcza, Marcin (1592-1668). Krol Bolesny Iezus Christus
Hińcza, Marcin (1592-1668). Krolbolesny Iesus Christus
Details Nazwa osobowa 0 biblios
Nazwa osobowa:
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). Jezus Chrystus
Details Nazwa osobowa 1 biblios
Nazwa osobowa:
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). Wierzę w Jezusa Chrystusa Odkupiciela (pol.)
Details Nazwa osobowa 0 biblios
Nazwa osobowa:
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). Wierzę w Jezusa Chrystusa Odkupiciela (ros.)
used for/see from:
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). Veruû v Iisusa Hrista Iskupitelâ
Details Nazwa osobowa 0 biblios
HP - nazwa osobowa:
Jezus Chrystus
used for/see from:
Chrystus
Jehoszua
Iesous
Iesus
Jeszua
Jezus z Nazaretu
Pan Jezus
Syn Boży
see also:
Postać biblijna (Broader heading)
Trójca Święta (Broader heading)
Details HP - nazwa osobowa 2894 biblios
HP - nazwa osobowa:
Jezus Chrystus kult katolicyzm Meksyk 20 w.
Details HP - nazwa osobowa 1 biblios
HP - nazwa osobowa:
Jezus Chrystus sanktuaria Włochy
Details HP - nazwa osobowa 1 biblios
Nazwa osobowa:
Karnkowski, Stanisław (1520-1603). Mesjasz albo Kazania o upadku i naprawie rodzaju ludzkiego, przez przyjście na świat Jezusa Chrystusa (pol.)
used for/see from:
Karnkowski, Stanisław (1520-1603). Messiasz albo Kazania o upadku y naprawie rodzaiu ludzkiego, przez przyście na świat Jezusa Chrystusa
Details Nazwa osobowa 0 biblios
Tytuł ujednolicony:
Kim jest Jezus Chrystus
Details Tytuł ujednolicony 4 biblios
Nazwa osobowa:
Kołakowski, Leszek (1927-2009). Jezus Chrystus prorok i reformator (pol.)
Details Nazwa osobowa 1 biblios
Tytuł ujednolicony:
Kontemplacje uzupełniające. Tajemnice dziecięctwa Pana naszego Jezusa Chrystusa
Details Tytuł ujednolicony 1 biblios
 <<  <  1  2  3  4    >>

Powered by Koha