Centralny Katalog Bibliotek „Fides”

Authority search results

 <<  <  1  2    >>

Showing 20 of about 34 results

Authorized headings Type of heading Biblio records
HP - nazwa osobowa:
Białobrzeski, Marcin (ok. 1530-1586). Katechizm albo wizerunk prawey wiary chrześciańskiey wedle nauki Pana Iezusa Chrystusa, Apostołów iego y Kościoła iego Świetego przeciwko wszytkim obłędliwościam tych czasów barzo pożyteczny
Details HP - nazwa osobowa 1 biblios
Nazwa ciała zbiorowego:
Ecclesia Catholica. Konferencja Episkopatu Polski. List biskupów polskich z okazji przekazania Katechizmu Kościoła Katolickiego (pol.)
Details Nazwa ciała zbiorowego 1 biblios
Nazwa osobowa:
Gadowski, Walenty (1861-1956). Katechizm ogólny i modlitwy pamięciowe (pol.)
used for/see from:
Gadowski, Walenty (1861-1956). Katechizm religii rzymsko-katolickiej dla dzieci
Details Nazwa osobowa 1 biblios
Nazwa osobowa:
Jezierski, Franciszek Salezy (1740-1791). Katechizm o tajemnicach rządu polskiego (pol.)
Details Nazwa osobowa 1 biblios
Nazwa gatunku/formy:
Katechizm
see also:
Details Nazwa gatunku/formy 1577 biblios
Nazwa pospolita:
Katechizm
see also:
Details Nazwa pospolita 88 biblios
Tytuł ujednolicony:
Katechizm dla Wszystkich
Details Tytuł ujednolicony 12 biblios
HP - Tytuł ujednolicony:
Katechizm Holenderski (1966)
used for/see from:
De Nieuwe Katechismus - Geloofsferkondiging voor volwassenen
Nuovo Catechismo Olandese
Catéchisme hollandais (1966)
Dutch Catechism (1966)
Holländischer Katechismus (1966)
Nieuwe Katechismus (1966)
see also:
Katechizm katolicki (Broader heading)
Details HP - Tytuł ujednolicony 12 biblios
Nazwa pospolita:
Katechizm katolicki
see also:
Katechizm Holenderski (1966) (Narrower heading)
Katechizm Rzymski (1566) (Narrower heading)
Katechizm greckokatolicki (Narrower heading)
Katechizm mariawicki (Narrower heading)
Details Nazwa pospolita 29 biblios
Nazwa gatunku/formy:
Katechizm katolicki 16-17 w.
Details Nazwa gatunku/formy 1 biblios
Nazwa gatunku/formy:
Katechizm katolicki 16-19 w.
Details Nazwa gatunku/formy 1 biblios
Nazwa gatunku/formy:
Katechizm katolicki 20 w.
Details Nazwa gatunku/formy 1 biblios
Nazwa gatunku/formy:
Katechizm katolicki historia Niemcy 16-19 w.
Details Nazwa gatunku/formy 1 biblios
Nazwa gatunku/formy:
Katechizm katolicki historia Niemcy 17-18 w.
Details Nazwa gatunku/formy 1 biblios
Nazwa gatunku/formy:
Katechizm katolicki historia Niemcy 19 w.
Details Nazwa gatunku/formy 2 biblios
Nazwa gatunku/formy:
Katechizm katolicki wydawnictwa Niemcy 16 w.
Details Nazwa gatunku/formy 1 biblios
Nazwa gatunku/formy:
Katechizm protestancki 19 w.
Details Nazwa gatunku/formy 1 biblios
Tytuł ujednolicony:
Katechizm Religii Katolickiej
Details Tytuł ujednolicony 29 biblios
HP - Tytuł ujednolicony:
Katechizm Rzymski (1566)
used for/see from:
Catechismus ex decreto Concilii Tridentini ad Parochos, Pii V Pontifici Maximi iussu editus
Katechizm albo nauka wiary i pobożności krześcijańskiej, według uchwału Ś. Tridentskiego Concilium...
Katechizm rzymski to jest nauka chrześcijańska
Katechizm Kościoła Katolickiego (1566)
Katechizm Piusa V
Katechizm Soboru Trydenckiego
Katechizm trydencki
Katechizm wzorcowy Kościoła katolickiego (1566)
see also:
Katechizm katolicki (Broader heading)
Details HP - Tytuł ujednolicony 21 biblios
HP - Tytuł ujednolicony:
Katechizm wzorcowy Kościoła katolickiego (1992)
used for/see from:
Katechizm Kościoła Katolickiego (1992)
see also:
Details HP - Tytuł ujednolicony 106 biblios
 <<  <  1  2    >>

Powered by Koha