Centralny Katalog Bibliotek „Fides”

Authority search results

Showing 9 of about 9 results

Authorized headings Type of heading Biblio records
Nazwa ciała zbiorowego:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.
used for/see from:
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.
KUL Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.
see also:
Details Nazwa ciała zbiorowego 29 biblios
HP - nazwa ciała zbiorowego:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji pracownicy
Details HP - nazwa ciała zbiorowego 1 biblios
Nazwa ciała zbiorowego:
Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Prawa Kanonicznego.
see also:
Details Nazwa ciała zbiorowego 28 biblios
Nazwa ciała zbiorowego:
Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych.
used for/see from:
Catholic University of Lublin. Faculty of Canon Law and Juridical Science.
Faculty of Canon Law and Juridical Science of the Catholic University of Lublin.
Wydział Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych KUL.
see also:
Details Nazwa ciała zbiorowego 15 biblios
Nazwa ciała zbiorowego:
Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Prawa Kanonicznego i Świeckiego.
used for/see from:
Faculty of Canon and State Law Catholic University of Lublin.
see also:
Details Nazwa ciała zbiorowego 30 biblios
Nazwa ciała zbiorowego:
Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.
used for/see from:
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.
see also:
Details Nazwa ciała zbiorowego 55 biblios
Tytuł ujednolicony:
Rozprawy Doktorskie, Magisterskie i Seminaryjne - Katolicki Uniwersytet Lubelski. 2, Wydział Prawa Kanonicznego
used for/see from:
Katolicki Uniwersytet Lubelski. Rozprawy Doktorskie, Magisterskie i Seminaryjne. 2, Wydział Prawa Kanonicznego
Rozprawy Doktorskie [a]
Rozprawy Doktorskie, Magisterskie i Seminaryjne - Katolicki Uniwersytet Lubelski. 2, Wydział Prawa Kanonicznego. Rozprawy Doktorskie
Rozprawy Doktorskie, Magisterskie i Seminaryjne [a]
Details Tytuł ujednolicony 12 biblios
HP - nazwa ciała zbiorowego:
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
used for/see from:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa Kanonicznego i Świeckiego
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa Kanonicznego i Nauk Moralnych
Wydział Prawa Kanonicznego i Nauk Moralnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Wydział Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Wydział Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
II Katedra Prawa Cywilnego. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
see also:
Details HP - nazwa ciała zbiorowego 9 biblios
HP - nazwa ciała zbiorowego:
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
used for/see from:
Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Wydział Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Wydział Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL
Wydział Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych KUL
Wydział Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
KUL. Wydział Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych
Catholic University of Lublin. Faculty of Canon Law and Juridical Science
KUL. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Catholic University of Lublin. Faculty of Law, Canon Law and Administration
Faculty of Law, Canon Law and Administration
see also:
Details HP - nazwa ciała zbiorowego 3 biblios

Powered by Koha