Centralny Katalog Bibliotek „Fides”

Authority search results

 <<  <  1  2  3  ...  17    >>

Showing 20 of about 323 results

Authorized headings Type of heading Biblio records
Tytuł ujednolicony:
Akademickie Koło Badań Naukowych nad Kościołami Wschodnimi XX. Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
used for/see from:
Katolicki Uniwersytet Lubelski. Akademickie Koło Badań Naukowych nad Kościołami Wschodniemi XX. Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Akademickie Koło Badań Naukowych nad Kościołami Wschodniemi XX. Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Akad. Koło Badań Naukowych nad Kościołami Wschodniemi XX. Studentów Kat. Uniwersytetu Lubelskiego
see also:
Details Tytuł ujednolicony 2 biblios
Nazwa pospolita:
Alkoholizm a Kościół katolicki Niemcy 1918-1939 r.
Details Nazwa pospolita 1 biblios
Nazwa pospolita:
Anglikanizm a Kościół katolicki
Details Nazwa pospolita 1 biblios
Nazwa osobowa:
Antoni Julian Nowowiejski (błogosławiony ; 1858-1941). Wykład liturgii Kościoła katolickiego
Details Nazwa osobowa 12 biblios
Nazwa osobowa:
Bączkowski, Dionizy (1868-1953). Krótka historia Kościoła rzymsko-katolickiego (pol.)
used for/see from:
Bączkowski, Dionizy (1868-1953). Krótka historya Kościoła rzymsko-katolickiego
Bączkowski, Dionizy (1868-1953). Krótka historja Kościoła rzymsko-katolickiego
Details Nazwa osobowa 0 biblios
Proweniencja - nazwa ciała zbiorowego:
Biblioteka Katolickiego Kościoła Farnego (Nowogrodziec).
used for/see from:
Katholische Pfarrkirche. Naumburg a/Queis.
Nowogrodziec - Biblioteka Katolickiego Kościoła Farnego.
Details Proweniencja - nazwa ciała zbiorowego 368 biblios
Tytuł ujednolicony:
Chrześcijaństwo i Kościół katolicki (pol.)
see also:
Details Tytuł ujednolicony 1 biblios
HP - Tytuł ujednolicony:
Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego we Francji
Details HP - Tytuł ujednolicony 1 biblios
Nazwa ciała zbiorowego:
Ecclesia Catholica. Konferencja Episkopatu Polski. List biskupów polskich z okazji przekazania Katechizmu Kościoła Katolickiego (pol.)
Details Nazwa ciała zbiorowego 1 biblios
Tytuł ujednolicony:
Eucharystia w nauce i praktyce Kościoła katolickiego (pol.)
see also:
Details Tytuł ujednolicony 2 biblios
Tytuł ujednolicony:
Eucharystia w nauce i praktyce Kościoła katolickiego (ros.)
see also:
Details Tytuł ujednolicony 2 biblios
HP - nazwa ciała zbiorowego:
Ewangelicki Kościół Unijny a Kościół katolicki Polska od 1944 r.
Details HP - nazwa ciała zbiorowego 1 biblios
Nazwa osobowa:
Fulman, Marian Leon (1866-1945). Święci Pańscy czyli dzieje Kościoła katolickiego w żywotach świętych
Details Nazwa osobowa 4 biblios
Tytuł ujednolicony:
Głosy Katolickie w Sprawie Kościoła Świętego
Details Tytuł ujednolicony 3 biblios
Nazwa osobowa:
Gryczyński, Michał (1957- ). Poczet najważniejszych postaci w dziejach Kościoła katolickiego (pol.)
used for/see from:
Gryczyński, Michał (1957- ). Najważniejsze postaci w dziejach Kościoła katolickiego
Details Nazwa osobowa 0 biblios
Nazwa osobowa:
Haber, Józef Antoni. Kościół katolicki w RFN wobec problemów pokoju i kwestii zjednoczenia (pol.)
Details Nazwa osobowa 1 biblios
Tytuł ujednolicony:
Ideologia i Polityka Kościoła Katolickiego w Polsce, Ciągłość i Zmiany
used for/see from:
Akademia Nauk Społecznych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (Warszawa). Ideologia i Polityka Kościoła Katolickiego w Polsce, Ciągłość i Zmiany
Details Tytuł ujednolicony 16 biblios
HP - nazwa ciała zbiorowego:
Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
used for/see from:
Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski. Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce
KUL. Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce
see also:
Katolicki Uniwersytet Lubelski (Broader heading)
Details HP - nazwa ciała zbiorowego 1 biblios
HP - nazwa ciała zbiorowego:
Instytut Historii Kościoła i Patrologii (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
used for/see from:
Instytut Historii Kościoła i Patrologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Instytut Historii Kościoła i Patrologii KUL.
Instytut Historii Kościoła i Patrologii na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Institute of the History of the Church and Patrology at the Faculty of Theology of John Paul II Catholic University of Lublin
Instytut Historii Kościoła Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Instytut Historii Kościoła KUL
Instytut Historii Kościoła przy Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Instytut Historii Kościoła
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Historii Kościoła
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Instytut Historii Kościoła i Patrologii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Historii Kościoła i Patrologii
KUL Jana Pawła II. Instytut Historii Kościoła i Patrologii.
KUL. Instytut Historii Kościoła i Patrologii.
Katolicki Uniwersytet Lubelski. Instytut Historii Kościoła
Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Teologii. Instytut Historii Kościoła
see also:
Details HP - nazwa ciała zbiorowego 1 biblios
Nazwa pospolita:
Integracja europejska a Kościół katolicki
Details Nazwa pospolita 3 biblios
 <<  <  1  2  3  ...  17    >>

Powered by Koha