Centralny Katalog Bibliotek „Fides”

Authority search results

Showing 8 of about 8 results

Authorized headings Type of heading Biblio records
Nazwa imprezy:
Międzynarodowa Konferencja na temat: Tożsamość Kulturowa Unii Europejskiej a Pluralizm Religijny (5 ; 2006 ; Trewir).
used for/see from:
Internationalen Tagung zum Thema Kulturelle Identität der Europäischen Union und religiöser Pluralismus.
Details Nazwa imprezy 1 biblios
Nazwa pospolita:
Pluralizm religijny
used for/see from:
Normative religious pluralism
Religious pluralism
see also:
Details Nazwa pospolita 19 biblios
Nazwa pospolita:
Pluralizm religijny Afryka
Details Nazwa pospolita 1 biblios
Nazwa pospolita:
Pluralizm religijny Białoruś
Details Nazwa pospolita 1 biblios
Nazwa pospolita:
Pluralizm religijny Bułgaria
Details Nazwa pospolita 1 biblios
Nazwa pospolita:
Pluralizm religijny Macedonia
Details Nazwa pospolita 1 biblios
Nazwa pospolita:
Pluralizm religijny Polska
Details Nazwa pospolita 1 biblios
Nazwa pospolita:
Pluralizm religijny Ukraina
Details Nazwa pospolita 1 biblios

Powered by Koha