Centralny Katalog Bibliotek „Fides”

Authority search results

Showing 5 of about 5 results

Authorized headings Type of heading Biblio records
HP - nazwa osobowa:
Grzegorz z Żarnowca (ca 1528-1601). Postylla ...
used for/see from:
Grzegorz z Żarnowca (ca 1528-1601). Obrona postylle ewanyelickiey
Grzegorz z Żarnowca (ca 1528-1601). Postilla albo wykłady ewanieliy niedzyelnych i swiat uroczystych przez cały rok kościoła krześciańskiego powszechnego dla ćwiczenia człowieka pospolitego w naukach a członkach wiary krześciańskyey potrzebna
Grzegorz z Żarnowca (ca 1528-1601). Postyla albo wykłady ewanielij niedzielnych i świąt uroczystych przez cały rok kościoła chrześciańskiego powszechnego dla ćwiczenia człowieka pospolitego w naukach a członkach wiary chrześciańskiej potrzebna
Grzegorz z Żarnowca (ca 1528-1601). Postylla albo wykłady ewangeliy niedzyelnych i na swiętha przez cały rok koscioła krześciańskiego powszechniego dla ćwiczenia człowieka pospolitego w naukach a członkach wiary krześciańskyey potrzebna
Details HP - nazwa osobowa 2 biblios
Nazwa gatunku/formy:
Postylla
see also:
Details Nazwa gatunku/formy 4 biblios
Tytuł ujednolicony:
Postylla (pol.)
see also:
Details Tytuł ujednolicony 2 biblios
HP - nazwa osobowa:
Rej, Mikołaj (1505-1569). Postylla
Details HP - nazwa osobowa 1 biblios
Nazwa osobowa:
Rej, Mikołaj (1505-1569). Postylla (pol.)
used for/see from:
Rej, Mikołaj (1505-1569). Świętych słow a spraw Pańskich, ktore tu sprawował Pan a Zbawicyel nasz na thym swiecye, iako prawy Bog, będącz w człowieczeństhwie swoim, Kroynika, albo Postilia
Rej, Mikołaj (1505-1569). Świętych słow a spraw Pańskich, ktore tu sprawował Pan a Zbawiciel nasz na tym swiecie, iako prawy Bog, będącz w człowieczeństwie swoim, Kroynika, albo Postilia
Rej, Mikołaj (1505-1569). Postilia
see also:
Details Nazwa osobowa 0 biblios

Powered by Koha