Centralny Katalog Bibliotek „Fides”

Authority search results

 <<  <  1  2  3  4    >>

Showing 20 of about 69 results

Authorized headings Type of heading Biblio records
Nazwa pospolita:
Przestępstwo
used for/see from:
Występek
Zbrodnia
Crime
see also:
Naruszenie prawa (Broader heading)
Bezprawne pozbawienie wolności (Narrower heading)
Bluźnierstwo (Narrower heading)
Chuligaństwo (Narrower heading)
Ciąg przestępstw (Narrower heading)
Cyberprzestępczość (Narrower heading)
Dezercja (Narrower heading)
Fałszerstwo (Narrower heading)
Groźba karalna (Narrower heading)
Handel ludźmi (Narrower heading)
Ludobójstwo (Narrower heading)
Korupcja (Narrower heading)
Kradzież tożsamości (Narrower heading)
Manko (Narrower heading)
Nadużycie funkcji publicznej (Narrower heading)
Nadużycie zaufania (Narrower heading)
Naruszenie miru domowego (Narrower heading)
Niealimentacja (Narrower heading)
Nieumyślność (prawo) (Narrower heading)
Oddalenie samowolne żołnierza (Narrower heading)
Oszustwo (Narrower heading)
Paserstwo (Narrower heading)
Piractwo morskie (Narrower heading)
Piractwo powietrzne (Narrower heading)
Poplecznictwo (Narrower heading)
Uprowadzenie (Narrower heading)
Poświadczenie nieprawdy (Narrower heading)
Przestępczość cudzoziemców (Narrower heading)
Przestępczość gospodarcza (Narrower heading)
Przestępczość graniczna (Narrower heading)
Przestępczość miejska (Narrower heading)
Przestępstwa narkotykowe (Narrower heading)
Przestępstwo indywidualne (Narrower heading)
Przestępstwo podobne (Narrower heading)
Przestępstwo polityczne (Narrower heading)
Przestępstwo prasowe (Narrower heading)
Przestępstwo przeciw mieniu (Narrower heading)
Przestępstwo wojenne (Narrower heading)
Przestępstwo z nienawiści (Narrower heading)
Rozpijanie małoletniego (Narrower heading)
Skimming (przestępstwo) (Narrower heading)
Sprawstwo kierownicze (Narrower heading)
Sprawstwo polecające (Narrower heading)
Szantaż (prawo) (Narrower heading)
Świętokradztwo (Narrower heading)
Terroryzm (Narrower heading)
Umyślność (prawo) (Narrower heading)
Usiłowanie przestępstwa (Narrower heading)
Współdziałanie przestępne (Narrower heading)
Wyłudzenie (Narrower heading)
Wypadki gryfickie (1951) (Narrower heading)
Wyzysk (Narrower heading)
Zbieg przestępstw (Narrower heading)
Znęcanie się nad zwierzętami (Narrower heading)
Details Nazwa pospolita 16 biblios
Nazwa pospolita:
Przestępstwo Francja 15 w.
Details Nazwa pospolita 1 biblios
Nazwa pospolita:
Przestępstwo Francja 18-20 w.
Details Nazwa pospolita 1 biblios
Nazwa pospolita:
Przestępstwo historia
Details Nazwa pospolita 1 biblios
Nazwa pospolita:
Przestępstwo komputerowe Polska
Details Nazwa pospolita 0 biblios
Nazwa pospolita:
Przestępstwo komputerowe prawo kraje Unii Europejskiej
Details Nazwa pospolita 1 biblios
Nazwa pospolita:
Przestępstwo komputerowe prawo Polska
Details Nazwa pospolita 1 biblios
Nazwa pospolita:
Przestępstwo komputerowe prawo Stany Zjednoczone
Details Nazwa pospolita 1 biblios
Nazwa pospolita:
Przestępstwo Niemcy (Republika Federalna)
Details Nazwa pospolita 1 biblios
Nazwa pospolita:
Przestępstwo polityczne
used for/see from:
Przestępstwo przeciw państwu
see also:
Przestępstwo (Broader heading)
Dywersja (Narrower heading)
Kolaboracja (Narrower heading)
Szpiegostwo (Narrower heading)
Wymuszone zaginięcia osób (Narrower heading)
Zabójstwo polityczne (Narrower heading)
Zamach stanu (Narrower heading)
Zdrada kraju (Narrower heading)
Details Nazwa pospolita 2 biblios
Nazwa pospolita:
Przestępstwo polityczne 20 w.
Details Nazwa pospolita 1 biblios
Nazwa pospolita:
Przestępstwo polityczne Niemcy 1918-1945 r.
Details Nazwa pospolita 1 biblios
Nazwa pospolita:
Przestępstwo polityczne Niemcy 20 w.
Details Nazwa pospolita 1 biblios
Nazwa pospolita:
Przestępstwo polityczne Polska 1918-1939 r.
Details Nazwa pospolita 3 biblios
Nazwa pospolita:
Przestępstwo polityczne Polska 1944-1956 r.
Details Nazwa pospolita 17 biblios
Nazwa pospolita:
Przestępstwo polityczne Polska 1944-1989 r.
Details Nazwa pospolita 3 biblios
Nazwa pospolita:
Przestępstwo polityczne Polska 1956-1989 r.
Details Nazwa pospolita 3 biblios
Nazwa pospolita:
Przestępstwo polityczne Polska 1980-1989 r.
Details Nazwa pospolita 1 biblios
Nazwa pospolita:
Przestępstwo polityczne Polska 20 w.
Details Nazwa pospolita 1 biblios
Nazwa pospolita:
Przestępstwo polityczne prawo historia Polska 1944-1956 r.
Details Nazwa pospolita 1 biblios
 <<  <  1  2  3  4    >>

Powered by Koha