Centralny Katalog Bibliotek „Fides”

Authority search results

Showing 9 of about 9 results

Authorized headings Type of heading Biblio records
Nazwa ciała zbiorowego:
Polska. Sąd Najwyższy. Biuro Orzecznictwa.
used for/see from:
Sąd Najwyższy. Biuro Orzecznictwa.
SN. Biuro Orzecznictwa.
Biuro Orzecznictwa SN.
Biuro Orzecznictwa Sądu Najwyższego.
Details Nazwa ciała zbiorowego 3 biblios
Nazwa ciała zbiorowego:
Polska. Sąd Najwyższy. Biuro Studiów i Analiz.
used for/see from:
Sąd Najwyższy. Biuro Studiów i Analiz.
SN. Biuro Studiów i Analiz.
Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.
Biuro Studiów i Analiz SN.
Details Nazwa ciała zbiorowego 1 biblios
Nazwa ciała zbiorowego:
Polska. Sąd Najwyższy. Izba Cywilna.
used for/see from:
Izba Cywilna Sądu Najwyższego.
Sąd Najwyższy. Izba Cywilna.
see also:
Details Nazwa ciała zbiorowego 3 biblios
Nazwa ciała zbiorowego:
Polska. Sąd Najwyższy. Izba Karna.
used for/see from:
Izba Karna Sądu Najwyższego.
Sąd Najwyższy. Izba Karna.
Details Nazwa ciała zbiorowego 1 biblios
Nazwa pospolita:
Sąd najwyższy
see also:
Sądownictwo (Broader heading)
Details Nazwa pospolita 1 biblios
Nazwa pospolita:
Sąd najwyższy orzecznictwo Polska 19 w.
Details Nazwa pospolita 1 biblios
HP - nazwa ciała zbiorowego:
Sąd Najwyższy (Polska)
used for/see from:
Sąd Najwyższy RP
Sąd Najwyższy PRL
Sąd Najwyższy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej
Supreme Court of The Polish People's Republic
see also:
Details HP - nazwa ciała zbiorowego 7 biblios
HP - nazwa ciała zbiorowego:
Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych
used for/see from:
Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki
Sąd Najwyższy USA
Supreme Court of the United States
United States. Supreme Court
Details HP - nazwa ciała zbiorowego 3 biblios
Nazwa pospolita:
Sąd Najwyższy (Warszawa ; budynek)
see also:
Details Nazwa pospolita 1 biblios

Powered by Koha