Centralny Katalog Bibliotek „Fides”

Authority search results

Showing 16 of about 100 results
Authorized headings Type of heading Biblio records Full heading
Nazwa pospolita:
Biblia Leopolity stylistyka
Nazwa pospolita 1 biblios View full heading
HP - Tytuł ujednolicony:
Biblia. NT. Apokalipsa św. Jana stylistyka
HP - Tytuł ujednolicony 5 biblios View full heading
HP - Tytuł ujednolicony:
Biblia. NT. Apokryfy. Ewangelia Tomasza stylistyka
HP - Tytuł ujednolicony 1 biblios View full heading
HP - Tytuł ujednolicony:
Biblia. NT. Dzieje Apostolskie stylistyka
HP - Tytuł ujednolicony 1 biblios View full heading
HP - Tytuł ujednolicony:
Biblia. NT. Ewangelia według św. Jana stylistyka
HP - Tytuł ujednolicony 6 biblios View full heading
HP - Tytuł ujednolicony:
Biblia. NT. Ewangelia według św. Łukasza stylistyka
HP - Tytuł ujednolicony 6 biblios View full heading
HP - Tytuł ujednolicony:
Biblia. NT. Ewangelia według św. Marka stylistyka
HP - Tytuł ujednolicony 15 biblios View full heading
HP - Tytuł ujednolicony:
Biblia. NT. Ewangelia według św. Mateusza stylistyka
HP - Tytuł ujednolicony 1 biblios View full heading
HP - Tytuł ujednolicony:
Biblia. NT. Ewangelie stylistyka
HP - Tytuł ujednolicony 1 biblios View full heading
HP - Tytuł ujednolicony:
Biblia. NT. Ewangelie synoptyczne stylistyka
HP - Tytuł ujednolicony 3 biblios View full heading
HP - Tytuł ujednolicony:
Biblia. NT. List do Galatów stylistyka
HP - Tytuł ujednolicony 2 biblios View full heading
HP - Tytuł ujednolicony:
Biblia. NT. List do Hebrajczyków stylistyka
HP - Tytuł ujednolicony 5 biblios View full heading
HP - Tytuł ujednolicony:
Biblia. NT. List do Koryntian, 2 stylistyka
HP - Tytuł ujednolicony 1 biblios View full heading
HP - Tytuł ujednolicony:
Biblia. NT. List do Rzymian stylistyka
HP - Tytuł ujednolicony 1 biblios View full heading
HP - Tytuł ujednolicony:
Biblia. NT. Listy pasterskie św. Pawła stylistyka
HP - Tytuł ujednolicony 1 biblios View full heading
HP - Tytuł ujednolicony:
Biblia. NT. Listy św. Pawła stylistyka
HP - Tytuł ujednolicony 13 biblios View full heading

Powered by Koha