Centralny Katalog Bibliotek „Fides”

Authority search results

Showing 10 of about 10 results

Authorized headings Type of heading Biblio records
Tytuł ujednolicony:
Biblioteka Uniwersytetu Lubelskiego. Wydział Prawa Kanonicznego
used for/see from:
Uniwersytet Lubelski. Wydział Prawa Kanonicznego. Biblioteka Uniwersytetu Lubelskiego. Wydział Prawa Kanonicznego
Bibljoteka Uniwersytetu Lubelskiego. Wydział Prawa Kanonicznego
Bibljoteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wydział Prawa Kanonicznego
Bibljoteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Details Tytuł ujednolicony 4 biblios
Nazwa ciała zbiorowego:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.
used for/see from:
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.
KUL Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.
see also:
Details Nazwa ciała zbiorowego 29 biblios
HP - nazwa ciała zbiorowego:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji pracownicy
Details HP - nazwa ciała zbiorowego 1 biblios
Nazwa ciała zbiorowego:
Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Prawa Kanonicznego.
see also:
Details Nazwa ciała zbiorowego 28 biblios
Nazwa ciała zbiorowego:
Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych.
used for/see from:
Catholic University of Lublin. Faculty of Canon Law and Juridical Science.
Faculty of Canon Law and Juridical Science of the Catholic University of Lublin.
Wydział Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych KUL.
see also:
Details Nazwa ciała zbiorowego 15 biblios
Nazwa ciała zbiorowego:
Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Prawa Kanonicznego i Świeckiego.
used for/see from:
Faculty of Canon and State Law Catholic University of Lublin.
see also:
Details Nazwa ciała zbiorowego 30 biblios
Nazwa ciała zbiorowego:
Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.
used for/see from:
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.
see also:
Details Nazwa ciała zbiorowego 55 biblios
Tytuł ujednolicony:
Rozprawy Doktorskie, Magisterskie i Seminaryjne - Katolicki Uniwersytet Lubelski. 2, Wydział Prawa Kanonicznego
used for/see from:
Katolicki Uniwersytet Lubelski. Rozprawy Doktorskie, Magisterskie i Seminaryjne. 2, Wydział Prawa Kanonicznego
Rozprawy Doktorskie [a]
Rozprawy Doktorskie, Magisterskie i Seminaryjne - Katolicki Uniwersytet Lubelski. 2, Wydział Prawa Kanonicznego. Rozprawy Doktorskie
Rozprawy Doktorskie, Magisterskie i Seminaryjne [a]
Details Tytuł ujednolicony 12 biblios
HP - nazwa ciała zbiorowego:
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
used for/see from:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa Kanonicznego i Świeckiego
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa Kanonicznego i Nauk Moralnych
Wydział Prawa Kanonicznego i Nauk Moralnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Wydział Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Wydział Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
II Katedra Prawa Cywilnego. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
see also:
Details HP - nazwa ciała zbiorowego 9 biblios
HP - nazwa ciała zbiorowego:
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
used for/see from:
Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Wydział Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Wydział Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL
Wydział Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych KUL
Wydział Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
KUL. Wydział Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych
Catholic University of Lublin. Faculty of Canon Law and Juridical Science
KUL. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Catholic University of Lublin. Faculty of Law, Canon Law and Administration
Faculty of Law, Canon Law and Administration
see also:
Details HP - nazwa ciała zbiorowego 3 biblios

Powered by Koha