Centralny Katalog Bibliotek „Fides”

Authority search results

Showing 7 of about 7 results

Authorized headings Type of heading Biblio records
Nazwa osobowa:
Hulka-Laskowski, Paweł (1881-1946). Wileński Kościół Ewangelicko-Reformowany (pol.)
Details Nazwa osobowa 1 biblios
Nazwa osobowa:
Hulka-Laskowski, Paweł (1881-1946). Wileński Kościół Ewangelicko-Reformowany (fr.)
used for/see from:
Hulka-Laskowski, Paweł (1881-1946). Eglise Évangélique-Réformée Polonaise de Wilna
Details Nazwa osobowa 1 biblios
Nazwa osobowa:
Hulka-Laskowski, Paweł (1881-1946). Wileński Kościół Ewangelicko-Reformowany (niem.)
used for/see from:
Hulka-Laskowski, Paweł (1881-1946). Polnische Evangelisch-Reformierte Kirche in Wilno
Details Nazwa osobowa 1 biblios
Nazwa osobowa:
Hulka-Laskowski, Paweł (1881-1946). Wileński Kościół Ewangelicko-Reformowany (ang.)
used for/see from:
Hulka-Laskowski, Paweł (1881-1946). Polish Evangelic-Reformed Church at Vilna
Details Nazwa osobowa 1 biblios
HP - nazwa ciała zbiorowego:
Wileński Kościół Ewangelicko-Reformowany
used for/see from:
Jednota Litewska
Jednota Wileńska
Kościół Ewangelicko-Reformowany Wileński
see also:
Details HP - nazwa ciała zbiorowego 1 biblios
Tytuł ujednolicony:
Wileński Kościół Ewangelicko-Reformowany (pol.)
see also:
Details Tytuł ujednolicony 1 biblios
Nazwa ciała zbiorowego:
Wileński Kościół Ewangelicko-Reformowany. Synod.
used for/see from:
Wileński Synod Ewangelicko-Reformowany.
Synod Wileńskiego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.
Synod Jednoty Ewangielicko-Reformowanej Litewskiej.
Synod Jednoty Ewangelicko-Reformowanej Litewskiej.
Synod Ewangelicko-Reformowany w Wilnie.
Synod Ewang.-Reformowany w Wilnie.
Details Nazwa ciała zbiorowego 1 biblios

Powered by Koha