Centralny Katalog Bibliotek „Fides”

Authority search results

 <<  <  1  2    >>

Showing 20 of about 37 results

Authorized headings Type of heading Biblio records
Nazwa pospolita:
Chrześcijaństwo wyznania Śląsk 1918-1939 r.
Details Nazwa pospolita 1 biblios
Nazwa osobowa:
Czarniecki, Roman (1968- ). Wyznania (pol.)
Details Nazwa osobowa 4 biblios
HP - nazwa ciała zbiorowego:
Dom Przytułku Sierot i Ubogich Wyznania Mojżeszowego (Warszawa)
used for/see from:
Warszawa Dom Przytułku Sierot i Ubogich Wyznania Mojżeszowego
Details HP - nazwa ciała zbiorowego 1 biblios
Nazwa pospolita:
Hinduizm wyznania Indie 19-20 w.
Details Nazwa pospolita 1 biblios
Nazwa ciała zbiorowego:
Polska. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Duszpasterstwo Wyznania Mojżeszowego.
used for/see from:
Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Duszpasterstwo Wyznania Mojżeszowego.
Duszpasterstwo Wyznania Mojżeszowego 2 Korpusu Polskiego.
Szef. Duszp. Wyzn. Mojż. 2 - Korpusu.
Polska. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. 2 Korpus Polski. Duszpasterstwo Wyznania Mojżeszowego.
Szefostwo Duszp. Wyzn. Mojż. 2 - Korpusu.
Szefostwo Duszpasterstwa Wyznania Mojżeszowego 2 - Korpusu.
Duszpasterstwo Wyznania Mojrzeszowego 2 Polskiego Korpusu.
Details Nazwa ciała zbiorowego 1 biblios
Tytuł ujednolicony:
Seria Religioznawcza. Wyznania Chrześcijańskie w Polsce
used for/see from:
Wyznania Chrześcijańskie w Polsce
Details Tytuł ujednolicony 4 biblios
HP - nazwa ciała zbiorowego:
Śląski Kościół Ewangelicki Wyznania Augsburskiego w Republice Czeskiej
used for/see from:
Augšburska církev evangelicka ve východním Slezsku v Československu
Augsburski Kościół Ewangelicki na Śląsku Wschodnim w Czechosłowacji
SCEAV
ŚKEAW
Slezska církev evangelicka a. v.
Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania
see also:
Details HP - nazwa ciała zbiorowego 2 biblios
Nazwa ciała zbiorowego:
Strażnica - Towarzystwo Biblijne i Traktatowe Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce.
used for/see from:
Strażnica, Towarzystwo Biblijne i Traktatowe.
Świadkowie Jehowy.
Towarzystwo Biblijne i Traktatowe.
Details Nazwa ciała zbiorowego 4 biblios
HP - nazwa ciała zbiorowego:
Unia Europejska a wolność wyznania
Details HP - nazwa ciała zbiorowego 1 biblios
Nazwa osobowa:
Walicki, Jerzy. Wyznania w Polsce (ang.)
used for/see from:
Walicki, Jerzy. Religious life in Poland
Details Nazwa osobowa 0 biblios
Nazwa osobowa:
Walicki, Jerzy. Wyznania w Polsce (fr.)
used for/see from:
Walicki, Jerzy. Vie religieuse en Pologne
Details Nazwa osobowa 0 biblios
Nazwa osobowa:
Walicki, Jerzy. Wyznania w Polsce (pol.)
Details Nazwa osobowa 0 biblios
Nazwa pospolita:
Wolność wyznania
used for/see from:
Wolność religijna
see also:
Prawa człowieka (Broader heading)
Wolność obywatelska (Broader heading)
Details Nazwa pospolita 61 biblios
Nazwa pospolita:
Wolność wyznania 16 w.
Details Nazwa pospolita 2 biblios
Nazwa pospolita:
Wolność wyznania 20 w.
Details Nazwa pospolita 1 biblios
Nazwa pospolita:
Wolność wyznania a pokój
Details Nazwa pospolita 3 biblios
Nazwa pospolita:
Wolność wyznania Chiny od 1945 r.
Details Nazwa pospolita 1 biblios
Nazwa pospolita:
Wolność wyznania Europa
Details Nazwa pospolita 5 biblios
Nazwa pospolita:
Wolność wyznania Europa Środkowo-Wschodnia od 1989 r.
Details Nazwa pospolita 1 biblios
Nazwa pospolita:
Wolność wyznania Hiszpania 20 w.
Details Nazwa pospolita 1 biblios
 <<  <  1  2    >>

Powered by Koha