Centralny Katalog Bibliotek „Fides”
Normal view MARC view

Kuźmina, Dariusz (1964- ). (Nazwa osobowa)

Preferred form: Kuźmina, Dariusz (1964- ).

Prof.; naukoznawstwo, historia Polski i powszechna X-XVIIIw, specjalizacja: historia Kościoła. Inne dziedziny: bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna, poligrafia.

Kp. Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce / Jacek Bajger [i 9 pozostałych]. - Warszawa, 2018. Autor, k. tyt.:(Prof. dr hab. Dariusz Kuźmina), S.17: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pl/pdf/2018/09/pl-Rynek-poligraficzny-i-opakowan-z-nadrukiem-w-Polsce-Edycja-2018.pdf

Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW, 22.10.18 https://www.wdib.uw.edu.pl/studia/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/367-prof-dr-hab-dariusz-kuzmina

OPI online

Kp. Wykaz mikrofilmów Punktu Konsultacyjnego PISE w Warszawie z serii Archiwum Watykańskiego "Nunziatura di Polonia" i "Archivio della Nunziatura di Varsavia" / zestawił Dariusz Kuźmina. - Warszawa, 1990.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 23.10.2018 (urodził sie w 1964 roku) http://www.sbp.pl/artykul/?cid=17131&prev=260

Powered by Koha