Centralny Katalog Bibliotek „Fides”
Normal view MARC view

Studia - Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Wydział Teologiczny (Tytuł ujednolicony)

Preferred form: Studia - Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Wydział Teologiczny
Used for/see from:
  • Papieska Akademia Teologiczna (Kraków). Wydział Teologiczny. Studia
  • Studia [a]
  • Studia - Pontificia Academia Theologica Cracoviensis. Facultas Theologica
  • Studia - Päpstliche Theologische Akademie Krakau. Theologische Fakultät

1 (1990)-16 (2008)

2 WA U

Kraków Polskie Towarzystwo Teologiczne

Kraków Tyniec Unrum

Agnus et sponsa / red. Tomasz M. Dąbek, Tomasz Jelonek. - Kraków, 1993. Druga s. tyt.: (Studia / Pontificia Academia Theologica Cracoviensis. Facultas Theologica ; 2)

Nasza teologia w Europie : sympozjum z okazji 20. lecia partnerskiej współpracy pomiędzy Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Ruhry w Bochum a Papieską Akademią Teologiczną w Krakowie, 8-12 maja 2002 r. / [red. t. Józef Morawa, Wojciech Życiński]. - Kraków, 2004. S. tyt.: (Studia / Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Wydział Teologiczny ; t. 11) ; s. przytyt.: (Studia / Päpstliche Theologische Akademie Krakau. Theologische Fakultät ; vol. 11)

Kp. "Kiedy zgromadzi się Kościół" (1 Kor 14, 23) / [zesp. red. Zdzisław J. Kijas et al.]. - Kraków, 2005. S. tyt.:(Studia - Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Wydział Teologiczny ; t. 12); dod. s. tyt.: (Studia / Pontificia Academia Theologica Cracoviensis. Facultas Theologica ; t. 12)

Lex tua veritas : księga pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji księdzu profesorowi Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70-lecia rocznicy urodzinj / [red. tomu Piotr Majer, Andrzej Wójcik] ; Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Wydział Teologiczny. - Kraków, 2010. S. tyt.: (Studia / Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydział Teologiczny ; t. 17) ; s. przytyt.: (Studia Universitatis Pontificiae Ioannis Pauli II. Facultas Theologica ; t. 17)

o WA U

Powered by Koha