Centralny Katalog Bibliotek „Fides”
Normal view MARC view

Entry Nazwa pospolita

Number of records used in: 993

001 - NUMER SYSTEMOWY REKORDU

 • control field: 50204

003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER

 • control field: FIDES

005 - DATA OSTATNIEJ MODYFIKACJI REKORDU

 • control field: 20200221155639.8

008 - DANE KONTROLNE

 • fixed length control field: 050120n||az9nnbabn |a ana |

009 -

 • : 9810543387905606

010 ## - NUMER KONTROLNY REKORDU

 • LC control number: p 2004302678

035 ## - NUMER SYSTEMOWY REKORDU

 • System control number: a10027282

035 ## - NUMER SYSTEMOWY REKORDU

 • System control number: (PL)a0000001002728

040 ## - INSTYTUCJA SPORZĄDZAJĄCA REKORD

 • Original cataloging agency: WA N
 • Transcribing agency: WA N

072 ## - SUBJECT CATEGORY CODE

 • Subject category code: 16

150 ## - HASŁO REKORDU -- NAZWA POSPOLITA

 • Topical term or geographic name entry element: Językoznawstwo

450 ## - TROPY "ZOB." -- NAZWA POSPOLITA

 • Topical term or geographic name entry element: Lingwistyka

550 ## - TROPY "ZOB. TEŻ" -- NAZWA POSPOLITA

 • Control subfield: g
 • Topical term or geographic name entry element: Filologia

550 ## - TROPY "ZOB. TEŻ" -- NAZWA POSPOLITA

 • Topical term or geographic name entry element: Biografia językowa

550 ## - TROPY "ZOB. TEŻ" -- NAZWA POSPOLITA

 • Topical term or geographic name entry element: Filozofia języka

550 ## - TROPY "ZOB. TEŻ" -- NAZWA POSPOLITA

 • Topical term or geographic name entry element: Ikoniczność (językoznawstwo)

550 ## - TROPY "ZOB. TEŻ" -- NAZWA POSPOLITA

 • Topical term or geographic name entry element: Język

550 ## - TROPY "ZOB. TEŻ" -- NAZWA POSPOLITA

 • Topical term or geographic name entry element: Językoznawcy

550 ## - TROPY "ZOB. TEŻ" -- NAZWA POSPOLITA

 • Topical term or geographic name entry element: Kategoryzacja (językoznawstwo)

550 ## - TROPY "ZOB. TEŻ" -- NAZWA POSPOLITA

 • Topical term or geographic name entry element: Korpus językowy

550 ## - TROPY "ZOB. TEŻ" -- NAZWA POSPOLITA

 • Topical term or geographic name entry element: MLA International Bibliography

550 ## - TROPY "ZOB. TEŻ" -- NAZWA POSPOLITA

 • Topical term or geographic name entry element: Norma językowa

550 ## - TROPY "ZOB. TEŻ" -- NAZWA POSPOLITA

 • Topical term or geographic name entry element: Poradnictwo językowe

550 ## - TROPY "ZOB. TEŻ" -- NAZWA POSPOLITA

 • Topical term or geographic name entry element: Poradnie językowe

550 ## - TROPY "ZOB. TEŻ" -- NAZWA POSPOLITA

 • Topical term or geographic name entry element: Teoria przekładu

550 ## - TROPY "ZOB. TEŻ" -- NAZWA POSPOLITA

 • Control subfield: h
 • Topical term or geographic name entry element: Aksjologia lingwistyczna

550 ## - TROPY "ZOB. TEŻ" -- NAZWA POSPOLITA

 • Control subfield: h
 • Topical term or geographic name entry element: Analiza dyskursu

550 ## - TROPY "ZOB. TEŻ" -- NAZWA POSPOLITA

 • Control subfield: h
 • Topical term or geographic name entry element: Dialektologia

550 ## - TROPY "ZOB. TEŻ" -- NAZWA POSPOLITA

 • Control subfield: h
 • Topical term or geographic name entry element: Etnolingwistyka

550 ## - TROPY "ZOB. TEŻ" -- NAZWA POSPOLITA

 • Control subfield: h
 • Topical term or geographic name entry element: Etymologia

550 ## - TROPY "ZOB. TEŻ" -- NAZWA POSPOLITA

 • Control subfield: h
 • Topical term or geographic name entry element: Eurolingwistyka

550 ## - TROPY "ZOB. TEŻ" -- NAZWA POSPOLITA

 • Control subfield: h
 • Topical term or geographic name entry element: Fonetyka

550 ## - TROPY "ZOB. TEŻ" -- NAZWA POSPOLITA

 • Control subfield: h
 • Topical term or geographic name entry element: Fonologia

550 ## - TROPY "ZOB. TEŻ" -- NAZWA POSPOLITA

 • Control subfield: h
 • Topical term or geographic name entry element: Geografia językowa

550 ## - TROPY "ZOB. TEŻ" -- NAZWA POSPOLITA

 • Control subfield: h
 • Topical term or geographic name entry element: Grafemika

550 ## - TROPY "ZOB. TEŻ" -- NAZWA POSPOLITA

 • Control subfield: h
 • Topical term or geographic name entry element: Gramatyka

550 ## - TROPY "ZOB. TEŻ" -- NAZWA POSPOLITA

 • Control subfield: h
 • Topical term or geographic name entry element: Gramatykalizacja

550 ## - TROPY "ZOB. TEŻ" -- NAZWA POSPOLITA

 • Control subfield: h
 • Topical term or geographic name entry element: Językowy obraz świata

550 ## - TROPY "ZOB. TEŻ" -- NAZWA POSPOLITA

 • Control subfield: h
 • Topical term or geographic name entry element: Językoznawstwo funkcjonalne

550 ## - TROPY "ZOB. TEŻ" -- NAZWA POSPOLITA

 • Control subfield: h
 • Topical term or geographic name entry element: Językoznawstwo diachroniczne

550 ## - TROPY "ZOB. TEŻ" -- NAZWA POSPOLITA

 • Control subfield: h
 • Topical term or geographic name entry element: Językoznawstwo kognitywne

550 ## - TROPY "ZOB. TEŻ" -- NAZWA POSPOLITA

 • Control subfield: h
 • Topical term or geographic name entry element: Językoznawstwo kryminalistyczne

550 ## - TROPY "ZOB. TEŻ" -- NAZWA POSPOLITA

 • Control subfield: h
 • Topical term or geographic name entry element: Językoznawstwo matematyczne

550 ## - TROPY "ZOB. TEŻ" -- NAZWA POSPOLITA

 • Control subfield: h
 • Topical term or geographic name entry element: Językoznawstwo normatywne

550 ## - TROPY "ZOB. TEŻ" -- NAZWA POSPOLITA

 • Control subfield: h
 • Topical term or geographic name entry element: Językoznawstwo porównawcze

550 ## - TROPY "ZOB. TEŻ" -- NAZWA POSPOLITA

 • Control subfield: h
 • Topical term or geographic name entry element: Leksykologia

550 ## - TROPY "ZOB. TEŻ" -- NAZWA POSPOLITA

 • Control subfield: h
 • Topical term or geographic name entry element: Lingwistyka komputerowa

550 ## - TROPY "ZOB. TEŻ" -- NAZWA POSPOLITA

 • Control subfield: h
 • Topical term or geographic name entry element: Lingwistyka tekstu

550 ## - TROPY "ZOB. TEŻ" -- NAZWA POSPOLITA

 • Control subfield: h
 • Topical term or geographic name entry element: Mediolingwistyka

550 ## - TROPY "ZOB. TEŻ" -- NAZWA POSPOLITA

 • Control subfield: h
 • Topical term or geographic name entry element: Metalingwistyka

550 ## - TROPY "ZOB. TEŻ" -- NAZWA POSPOLITA

 • Control subfield: h
 • Topical term or geographic name entry element: Neurolingwistyka

550 ## - TROPY "ZOB. TEŻ" -- NAZWA POSPOLITA

 • Control subfield: h
 • Topical term or geographic name entry element: Panchronia

550 ## - TROPY "ZOB. TEŻ" -- NAZWA POSPOLITA

 • Control subfield: h
 • Topical term or geographic name entry element: Pragmatyka lingwistyczna

550 ## - TROPY "ZOB. TEŻ" -- NAZWA POSPOLITA

 • Control subfield: h
 • Topical term or geographic name entry element: Psycholingwistyka

550 ## - TROPY "ZOB. TEŻ" -- NAZWA POSPOLITA

 • Control subfield: h
 • Topical term or geographic name entry element: Semantyka lingwistyczna

550 ## - TROPY "ZOB. TEŻ" -- NAZWA POSPOLITA

 • Control subfield: h
 • Topical term or geographic name entry element: Socjolingwistyka

550 ## - TROPY "ZOB. TEŻ" -- NAZWA POSPOLITA

 • Control subfield: h
 • Topical term or geographic name entry element: Stylistyka

550 ## - TROPY "ZOB. TEŻ" -- NAZWA POSPOLITA

 • Control subfield: h
 • Topical term or geographic name entry element: Typologia języków

555 ## - TROPY "ZOB. TEŻ" -- NAZWA GATUNKU/FORMY

 • Genre/form term: Nagranie terenowe

680 ## - UWAGA OGÓLNA PRZEZNACZONA DO PREZENTACJI PUBLICZNEJ

 • Explanatory text: deskryptor
 • Heading or subdivision term: Językoznawstwo
 • Explanatory text: stosuje się w funkcji deskryptora ujęciowego i przedmiotowego

682 ## - DELETED HEADING INFORMATION

 • Explanatory text: zatwierdzone

Powered by Koha